Filter
FLORA 6 im Wunschmaß
Teppichstärke: fein (ca. 6 mm) | Qualität: flauschig

134,00 €*
FLORA 7 im Wunschmaß
Teppichstärke: fein (ca. 6 mm) | Qualität: flauschig

134,00 €*
FLORA 8 im Wunschmaß
Teppichstärke: fein (ca. 6 mm) | Qualität: flauschig

134,00 €*
AMBIENTE 16 im Wunschmaß
Teppichstärke: fein (ca. 6 mm) | Qualität: flauschig

134,00 €*
NOVA 4 im Wunschmaß
Teppichstärke: fein (ca. 6 mm) | Qualität: flauschig

134,00 €*
MASUREN 17 im Wunschmaß
Teppichstärke: fein (ca. 6 mm) | Qualität: flauschig

134,00 €*
MASUREN 20 im Wunschmaß
Teppichstärke: fein (ca. 6 mm) | Qualität: flauschig

134,00 €*
MONET 3 im Wunschmaß
Teppichstärke: fein (ca. 6 mm) | Qualität: flauschig

134,00 €*