Filter

FLORA 1/6 im Wunschmaß
Teppichstärke: fein (ca. 6 mm) | Qualität: flauschig

110,00 €*

FLORA 1/7 im Wunschmaß
Teppichstärke: fein (ca. 6 mm) | Qualität: flauschig

110,00 €*

FLORA 1/8 im Wunschmaß
Teppichstärke: fein (ca. 6 mm) | Qualität: flauschig

110,00 €*

NOVA 1/4 im Wunschmaß
Teppichstärke: fein (ca. 6 mm) | Qualität: flauschig

110,00 €*

MASUREN 1/17 im Wunschmaß
Teppichstärke: fein (ca. 6 mm) | Qualität: flauschig

110,00 €*

MASUREN 1/20 im Wunschmaß
Teppichstärke: fein (ca. 6 mm) | Qualität: flauschig

110,00 €*